Korisne informacije

1. Kako predati nekretninu u našu ponudu?
Ukoliko imate nekretninu koju želite prodati, iznajmiti, mijenjati za drugu nekretninu, riješiti pravne stvari vezane za istu ili vam treba bilo kakav drugi savjet vezan za nekretninu, možete ispuniti obrazac ili nas kontaktirati na brojeve telefona 01/2300-090 i 099/2300-009 radnim danima od 08-16h te dogovoriti sastanak.
Na sastanku je potrebno imati dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet sastanka, te Vas ovlašteni agent nekretnina upoznaje s općim uvjetima poslovanja i potpisujete Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina (u pisanom obliku i na određeno vrijeme) te Vaša nekretnina postaje dio naše ponude.

2. Što sadrži Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina?
U Ugovoru o posredovanju u prometu nekretnina moraju osobito biti navedeni podaci o posredniku, nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje (npr. rok i uvjete isplate posredničke naknade, podatke o osiguranju od odgovornosti, uvjete osiguranja isplate posredničke naknade i sl.).

3. Koja je cijena (naknada) posredovanja u prometu nekretninama?

Prema Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina ( Čl. 27.), visina posredničke naknade slobodno se uređuje Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina i kao takva se bez novog popisivanja Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina(naknadno) ne mijenja.
Posrednik stječe pravo na naknadu tek nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, osim ako nije drugačije ugovoreno.

4. Što je isključivo posredovanje?
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezujete se da za posredovani posao nećete angažirati nijednoga drugog posrednika .
Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju u prometu nekretnina sklopite mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužni ste isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

5. Koliko traje vremenski proces od ponude nekretnine do sklapanja kupoprodajnog ugovora s trećom stranom?
Vremenski proces od preuzimanja nekretnine u ponudu do sklapanja kupoprodajnog ugovora s trećom osobom ovisi o potražnji naših klijenata. Vremenski proces je pojedinačan za svaku nekretninu.

6. Što ukoliko nekretnina ima neriješene imovinsko-pravne odnose, neusklađenost zemljišnog i katastarskog stanja, nije legalizirana i sl.?

Nekretnine s neriješenim papirima uzimamo u ponudu, te u suradnji s ovlaštenim osobama (geodetskim uredom, odvjetničkim i dr. ...) rješavamo svaku pravnu prepreku.

7. Zašto je potrebno riješiti pravni dio vezan za nekretninu?
Ukoliko imate nekretninu u kojoj je treća osoba u posjedu, ne znate koji je vaš vlasnički omjer, u zemljišnim knjigama je upisan treći vlasnik i sl.- postoji velika mogućnost da će potencijalnom kupcu to bit prepreka u kupnji i da će odustat od kupnje. Također, na takvo stanje nekretnine mogućnost dobivanja kredita na istu je minimalna.

8. Što je etažiranje?
Etažiranje je tehničko - upravno - pravni postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo.
Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, itd.), povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom.

9. Što je parceliranje nekretnine?

Parceliranje zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi. Uglavnom se jedna katastarska dijeli na više njih ili se više čestica spaja u jednu.

10. Što je energetski certifikat?
Energetski certifikat je dokument koji klasificira nekretninu prema potrošnji energije u energetski razred koji se označava slovima od A+ do G te daje konkretne smjernice za povećanje energetske učinkovitosti u istima. U suradnji s ovlaštenim osoba koji se bave izradom energetskog certifikata, u sklopu posredovanja, može se dogovoriti izrada energetskog certifikata.

11. Može li se prodavati nekretnina koja nema energetski certifikat?
Ne. Svaka nekretnina koja se prodaje mora imati energetski certifikat, a od 2016. godine i svaka nekretnina koja se iznajmljuje.

12. Kad prestaje Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina?
Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.
Ove odredbe odnose se i na prestanak ugovora o isključivome posredovanju.Za sve ostale informacije koje Vas zanimaju, a nismo naveli, slobodno nam se obratite s upitom na: